Matlamat & Wawasan

  1. Menjana daya saing untuk menjamin syarikat sentiasa berada pada tahap yang kompetitif.
  2. Menjana satu sistem pengurusan berkualiti supaya syarikat lebih efisyen, efektif, praktikal dan berdaya saing.
  3. Menjana satu identiti perkhidmatan yang sentiasa ditahap tertinggi dengan mengutamakan keperluan dan spesifikasi pelanggan.
  4. Menjana lebih ramai tenaga kerja mahir dan separuh dalam bidang teknikal.
  5. Menjana peluang pekerjaan kepada generasi baru untuk menimba sebanyak mungkin pengalaman dalam aspek pentadbiran, pembaikan dan pengurusan bengkel kenderaan.
  6. Membentuk imej sebenar Usahawan Bumiputera yang boleh dibanggakan seiring dengan matlamat negara kita.